ΜΕΑΤ ΝΕΤ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΕΑΤ ΝΕΤ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

Εταιρικά Στοιχεία

Διακριτικός Τίτλος: ΜΕΑΤ ΝΕΤ Μ.Ε.Π.Ε.

Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 350

Τ.Κ.: 14231

Πόλη: ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΑΦΜ: 998547849

ΔΟΥ: Ν. Ιωνίας

 

Οικονομικά Στοιχεία

ισολογισμός 2018 Ισολογισμός 2018

ισολογισμός 2017 Ισολογισμός 2017

ισολογισμός 2016 Ισολογισμός 2016

ισολογισμός 2015 Ισολογισμός 2015

ισολογισμός 2014 της ΜΕΑΤ ΝΕΤ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ισολογισμός 2014

ισολογισμός 2013 της ΜΕΑΤ ΝΕΤ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ισολογισμός 2013

ισολογισμός 2012 της ΜΕΑΤ ΝΕΤ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ισολογισμός 2012

ισολογισμός 2011 της ΜΕΑΤ ΝΕΤ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ισολογισμός 2011